Thủ Tục Nhập Học1. HỒ SƠ

a) Đơn xin học (theo mẫu của trường).

b) Học bạ bản chính (không tẩy xóa; nếu sửa chữa phải hợp lệ, có đầy đủ điểm số các môn học theo quy định, lời phê, chữ ký của giáo viên, Hiệu trưởng. Tên trong học bạ, giấy khai sinh phải trùng khớp). Các trường hợp chưa có học bạ bản chính phụ huynh có thể nộp bản sao và sau đó bổ sung bản chính theo đúng thời gian quy định của trường.

c) Giấy hòan thành chương trình bậc tiểu học (đối với học sinh cấp 2).

d) Bằng tốt nghiệp THCS (đối với học sinh lớp 11,12). Chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh lớp 10).

e) Bản sao trích lục giấy khai sinh.

f) Bản sao hộ khẩu.

g) Giấy giới thiệu chuyển trường: (không áp dụng cho học sinh các lớp đầu cấp lớp (lớp 1; lớp 6; lớp10) nhập học ngay từ đầu năm học.

  • Đối với học sinh Tiểu học: Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi;
  • Đối với học sinh THCS (lớp 7,8,9): Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi (đối với học sinh học tại TP.HCM); Giấy giới thiệu của trường chuyển đi và Giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục Quận/Huyện nơi chuyển đi (dành cho học sinh học ở tỉnh/thành khác).
  • Đối với học sinh THPT (lớp 11,12): Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi (đối với học sinh học tại TP.HCM); Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi và giấy giới thiệu của Sở Giáo dục Đào tạo nơi chuyển đi, giấy Trúng tuyển 10 do sở cấp (dành cho học sinh học ở tỉnh/thành khác).

h) Bản khai lý lịch học sinh (theo mẫu của trường).

k) Bản cam kết giữa nhà trường và PHHS, nếu là học sinh nội trú thì  thêm bản hợp đồng giữa PHHS và giáo viên nội trú (theo mẫu của trường).

2. ĐỘ TUỔI

  • Lớp 1: Học sinh sinh năm 2012 (6 tuổi), có thể nhận học sinh sinh năm 2011 nếu sức khỏe tốt.
  • Lớp 6: Học sinh sinh năm 2007 (11 tuổi), có thể nhận HS năm 2006 hoặc 2005 nếu sức khỏe tốt, lực học đảm bảo và hồ sơ đầy đủ.
  • Lớp 10: Nhận học sinh sinh năm 2003 (15 tuổi), có thể nhận HS sinh năm 2002 hoặc 2001 với điều kiện sức khỏe tốt, học lực đảm bảo và hồ sơ hợp lệ.
  • Không nhận học sinh học sớm hơn tuổi quy định; học sinh đã bị ở lại lớp lần 2 trong cùng một cấp học; học sinh không đủ hồ sơ theo quy định.

Liên hệ : 0902 . 793 727 Cô Mai Hoa


Bài viết liên quan

Tuyển sinh

Hình ảnh

Video clip

Banner quảng cáo

facebook