Ban Giám Hiệu 

Chủ tịch Hội đồng trường - Kiêm Hiệu Trưởng
TS.Hà Thị Kim Sa

Thầy Phạm Minh

Cố vấn Cấp Cao Hội Đồng trường 

 

Thầy Hà Thúc Khiêm

Thành viên Hội đồng trường

Thầy Trần Công Bình

Phó hiệu trưởng phụ trách Chính trị tư tưởng - Chủ tịch Công đoàn

Phó Hiệu Trưởng Phụ trách Chuyên môn
Nguyễn Quốc Cường

 


Bài viết liên quan
Sứ mệnh (20.09.2023)

Giới thiệu

Hình ảnh

Video clip

Banner quảng cáo

facebook