Ban Giám Hiệu 

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Hiệu Trưởng
TS.Hà Thị Kim Sa

Thầy Phạm Minh

Cố vấn Cấp Cao Hội Đồng Quản Trị - Phụ trách Đối ngoại

 

Thầy Hà Thúc Khiêm

Phó CT HĐQT

Thầy Trần Công Bình

Phó hiệu trưởng phụ trách Chính trị tư tưởng - Công đoàn

Phó Hiệu Trưởng Phụ trách Chuyên môn
Nguyễn Quốc Cường
Trợ lý Ban Giám Hiệu
Thầy Đinh Quang Thiều

 


Bài viết liên quan

Giới thiệu

Hình ảnh

Video clip

Banner quảng cáo

facebook