Ban Giám Hiệu 

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Hiệu Trưởng
TS.Hà Thị Kim Sa

 

Thầy Phạm Minh

Cố vấn Hội Đồng Quản Trị - Phụ trách Đối ngoại

 

 

Thầy Hà Thúc Khiêm

Cố vấn Hội Đồng Quản Trị - Phụ trách Đối nội

Phó Hiệu Trưởng Phụ trách Cơ sở vật chất
Hồ Thị Tuyết Tơ
Nguyên Hiệu Trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn Q.3
Phó Hiệu Trưởng Phụ trách Chuyên môn
Nguyễn Quốc Cường
Trợ lý Ban Giám Hiệu
Thầy Đinh Quang Thiều

 


Bài viết liên quan

Giới thiệu

Hình ảnh

Video clip

Banner quảng cáo

facebook