Ban Giám HiệuChủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Hiệu Trưởng
TS.Hà Thị Kim Sa

Thầy Phạm Minh

Cố vấn Hội Đồng Quản Trị

PGS.TS Nguyễn Xuân Tế
Cố Vấn Ban Giám Hiệu
Phó Hiệu Trưởng Thường Trực
NGƯT.Trương Thị Mỹ Lai
Nguyên Hiệu Trưởng Trường THCS Độc Lập 
Phó Hiệu Trưởng Phụ trách Cơ sở vật chất
Hồ Thị Tuyết Tơ
Nguyên Hiệu Trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn Q.3
Phó Hiệu Trưởng Phụ trách Chuyên môn
Nguyễn Quốc Cường
Phó Hiệu Trưởng Phụ trách CS 72
Trần Đình Kỷ
Nguyên Hiệu Trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng
Trợ lý Ban Giám Hiệu
Thầy Đinh Quang Thiều

 


Bài viết liên quan
facebook