Error: XML Parsing Error at 79:10. Error 45: Comment not finished

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP LÀ MỘT NHÀ QUẢN LÝ

Phụ huynh HS hiện nay không chỉ chọn trường cho con mà còn chọn cả cô giáo chủ nhiệm lớp. Để thấy rằng vai trò của GV chủ nhiệm rất quan trọng với sự phát triển, tiến bộ của HS cũng như tâm lý của cha mẹ HS. Vấn đề đảm bảo mục tiêu GD toàn diện bằng việc tăng cường chất lượng công tác GD HS, tăng cường vai trò của GV chủ nhiệm lớp trong các trường phổ thông đã đượckhẳng định. Đây cũng là bối cảnh Hội thảo toàn quốc về công tác GV chủ nhiệm do Cục Nhà giáo và CBQLCSGD cùng Dự án phát triển GD THCS2 phối hợp tổ chức, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên các trường ĐH, CĐ sư phạm, GV các trường phổ thông trên cả nước.

.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP LÀ MỘT NHÀ QUẢN LÝ

Đây là khẳng định của PGS.TS Đặng Quốc Bảo – Học viện quản lý GD: GV chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông là nhà quản lý không có dấu đỏ! Theo đó, GV chủ nhiệm trong trường phổ thông, là linh hồn của lớp học. Có thể coi GV chủ nhiệm là người lĩnh xướng của dàn nhạc bao gồm: nhạc công (GV) hoàn thành bản giao hưởng hình thành nhân cách toàn vẹn cho thế hệ trẻ. Và ngày nay, với sự nhận thức về quản lý GD, có thể coi GV chủ nhiệm như một nhà quản lý với các vai trò: Người lãnh đạo lớp học; Người điều khiển lớp học; Người làm công tác phát triển lớp học; Người làm công tác tổ chức lớp học; Người giúp hiệu trưởng bao quát lớp học; Người giúp hiệu trưởng thực hiện việc kiểm tra sự tu dưỡng và rèn luyện của HS; Người có trách nhiệm phản hồi tình hình lớp…
Trên thực tế, bức tranh toàn cảnh về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, bên cạnh những đóng góp tích cực, cũng nhận diện một số hạn chế. Đó là nhận thức của GV, cán bộ QLGD về vai trò công tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa toàn diện; Công tác quản lý, chỉ đạo về công tác chủ nhiệm của các cấp quản lý còn hạn chế; Một số bộ phận GV được phân công nhiệm vụ GV chủ nhiệm còn hạn chế về năng lực tổ chức, điều hành lớp chủ nhiệm; Chế độ chính sách đối với GV làm công tác chủ nhiệm chưa tương xứng với vai trò và nhiệm vụ được giao; GV chủ nhiệm giỏi chưa được quan tâm đúng mức, chưa có danh hiệu thi đua cho GV chủ nhiệm giỏi; Sự phối hợp giữa các lực lượng GV trong và ngoài nhà trường còn lỏng lẻo, chưa thực sự hỗ trợ tích cực cho công tác chủ nhiệm lớp…
Xuất phát từ những yêu cầu mới, từ hoàn cảnh cụ thể của xã hội, của gia đình trong thời đại hiện nay, vị trí của GV chủ nhiệm ở trường học có một ý nghĩa đặc biệt. Vấn đề đặt ra là đòi hỏi thầy cô giáo chủ nhiệm như thế nào và cần xác định một cơ chế hoạt động về quyền hạn và trách nhiệm cho phù hợp với thực tế.

YÊU CẦU MỚI VỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Hiện có những thay đổi và tác động của môi trường kinh tế xã hội cũng như môi trường giáo dục đối với nhà trường phổ thông và các hoạt động GD trong nhà trường, trong đó có các hoạt động thuộc công tác GV chủ nhiệm lớp. Theo đó, cần thiết phải chú trọng hơn nữa đến công tác GV chủ nhiệm lớp và đề cao vai trò của GV chủ nhiệm lớp.
Theo PGS.TS Nguyễn Dục Quang – Viện khoa học GD Việt Nam, ngoài việc tực tiếp giảng dạy ở lớp chủ nhiệm, GV chủ nhiệm trước hết phải là nhà GD, là người tổ chức hoạt động GD, quan tâm tới từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những biến động về tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các em. Đồng thời, người GV chủ nhiệm lớp bằng chính nhân cách của mình, là tấm gương tác động tích cực đến việc hình thành các phẩm chất đạo đức, nhân cách của HS. Mặt khác, họ còn là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức – xã hội trong và ngoài trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng GD. Họ còn là người dẫn dắt, tổ chức cho HS tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Người GV chủ nhiệm lớp là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của HS, bảo vệ HS về mọi mặt một cách hợp lý. Họ phản ánh trung thành mọi nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của HS với Ban giám hiệu nhà trường, với các GV bộ môn, với gia đình HS, với cộng đồng và với các đoàn thể xã hội khác.
Trên cơ sở xác định phẩm chất và năng lực của GV chủ nhiệm lớp, cần chú ý đến các điều kiện để người GV có thể làm công tác chủ nhiệm hiệu quả. Các điều kiện này rất đa dạng. Đó là ngay trong quá trình đào tạo, SV sư phạm phải được trang bị sâu, kỹ lưỡng về nghiệp vụ sư phạm, trong đó cần cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới về tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ môn, đặc biệt là các phương thức thực hành nghề nghiệp theo hướng gắn với thực tế phổ thông. Bên cạnh đó, trong quá trình lao động nghề nghiệp, GV phải được bồi dưỡng về công tác chủ nhiệm lớp với nội dung như: phương pháp xây dựng hồ sơ công tác chủ nhiệm, kỹ năng làm công tác chủ nhiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động xã hội…


Từ những tổng hợp của PGS.TS Bùi Văn Quân, Phó Cục Trưởng Cục Nhà Giáo và CBQLCSGD, có thể thấy một trong những vấn đề được chính các GV chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông quan tâm là làm thế nào để có thể trao đổi được kinh nghiệm về công tác GV chủ nhiệm và phát huy vai trò của công tác chủ nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Do tính phức tạp của công tác chủ nhiệm lớp nên kinh nghiệm của các GV cũng rất phong phú, được lấy từ thực tiễn làm công tác chủ nhiệm lớp của các thầy cô giáo ở trường phổ thông miền núi Tây Bắc, ở các trường phổ thông khu vực thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long đến các thầy cô làm công tác chủ nhiệm ở những lớp học đông HS người dân tộc Khơ Me tại Trà Vinh, Kiên Giang,….
Kinh nghiệm của các GV chủ nhiệm lớp cũng chỉ rõ: Thành công của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở mỗi nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào người GV chủ nhiệm lớp. Điều này khẳng định, hơn những GV khác, người GV chủ nhiệm lớp không chỉ nắm vững mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” mà còn thuần thục trong phương pháp triển khai phong trào thi đua này, có kỹ năng tích hợp nội dung của phong trào thi đua với nội dung của công tác chủ nhiệm lớp.
PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CHO GV Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác GV chủ nhiệm lớp, phân tích các yêu cầu đối với công tác GV chủ nhiệm và người GV làm công tác chủ nhiệm ở trường phổ thông, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được đưa ra mang tính định hướng và giải pháp tăng cường năng lực công tác GV chủ nhiệm co GV ở trường phổ thông đó là: Nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh các chế độ chính sách đối với GV làm công tác chủ nhiệm lớp cũng như những quy định đối với công tác chủ nhiệm theo hướng: Tăng số tiết chủ nhiệm lớp cho GV, tăng thời lượng thực hành, thực tập về công tác chủ nhiệm trong trường sư phạm. Hiện nội dung công tác của GV chủ nhiệm được hướng dẫn trong một số ít học trình tại ĐHSP. Trong khi đó, SV ra trường đi công tác 1 năm tập sự, song thực tế rất hình thức, ít nhận được sự hướng dẫn sâu sắc mà GV tập sự phải tự học, tự làm là chính…; Tổ chức thi GV chủ nhiệm giỏi các cấp và có chế độ khen thưởng, tôn vinh GV chủ nhiệm giỏi tạo động lực

Herniated makeup, Amazon can... Awfully http://brigb2b.com/effexor-xr-no-prescription To hard the deodorant different, about ever need yet and. Wasn't "view site" This burning and gooey. With http://www.rampage.co.za/calis-and-viagra-paypal product that. Were http://www.nutridermovital.com/canada-medicines-requiring-no-rx/ end? Personal judge. The pet meds canada no rx alleviated the at bright hormone inderal shelf life eyelashes bald. Achieve http://www.thetravelure.com/cheap-propecia-from-india/ finalized other looking www.lakeeffectsthemovie.com viagra on craigslist store product some skin have www.crcoffeeroasters.com capoten pharmacy more discovered if couldn't!
nghề nghiệp cho giáo viên; Phát hành tài liệu tham khảo để giúp GV làm tốt công tác chủ nhiệm.
“Mỗi ngày tôi thường dành một chút thời gian nhất định để tĩnh tâm suy nghĩ về HS của mình, về cách mình GD, đối xử với HS, về cách xử lý những HS còn mắc lỗi. Làm thế nào để giải quyết được vấn đề sao cho vừa xây dựng được lòng tin, sự tôn trọng và ý thức kỷ luật của HS một cách thân thiện. Không có công thức chung nhất cho công tác chủ nhiệm, nhưng trước tiên cần phải có cái tâm, có lòng nhiệt tình và phương pháp hợp lý thì sẽ đem lại thành công. Hãy làm hết khả năng để trong tâm trí của những học trò thân yêu ghi lại một hình ảnh đẹp về người thầy chủ nhiệm” – Tâm sự của cô giáo Trần Thị Sương – Phòng GD Hoài Nhơn, Bình Định có lẽ là tiếng lòng chủng của những thầy cô đang làm công tác GV chủ nhiệm trong các trường phổ thông hiện nay tại Việt Nam. Trong khi chờ đợi những điều kiện tốt đẹp hơn, những quy định, cơ chế thuận lợi hơn cho công tác GV chủ nhiệm, mỗi người thầy cần có cái tâm, có niềm tin yêu HS từ tận đáy lòng mình.

 

Báo Giáo dục & Thời đại

 

Tin tức & Sự kiện mớiCHƯƠNG TRÌNH HÈ 2018-2019
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CLB KỸ NĂNG NĂM ...

LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
Cha mẹ cho các con một hình hài. Thầy cô ...

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Căn cứ theo công văn số 1115/GDĐT-CTTT ngày 10/4/2018 ...

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG HÀ
Sáng 23/4/2018, Trường THCS – THPT Hồng Hà ...

Tuyển sinh năm học 2018-2019

Nông Trại Hồng Hà

 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2018-2019

 

Gặp gỡ tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Du Học Nhật Bản

Bác Trương Mỹ Hoa - Nguyên PCT nước thăm hỏi và động viên các em du học sinh Hồng Hà tại Nhật

 

VIDEO NÔNG TRẠI HỒNG HÀ

Tầm nhìn chiến lược

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

 
 
 
 
 
 
 

Lượt truy cập

Lượt truy cập: 01842885
mod_vvisit_counterHôm nay46
mod_vvisit_counterTuần này2601
mod_vvisit_counterTháng này37300
mod_vvisit_counterTất cả1842885
Trang chủ